Okrem našej výroby ponúkame aj niekoľko služieb, ktoré úzko súvisia s obuvníckym priemyslom

Spracovanie cementovacích valcov

Podľa Vašich požiadaviek, napríklad typy Hestika a OMAV

Brúsenie sekacích podložiek

V rozličných rozmeroch podľa Vašich požiadaviek

Prenájom

 

Skladových a výrobných priestorov

Predaj použitých strojov